Veelgestelde vragen

Hoe werkt de site?

De werking van de site wordt uitgelegd in een video in dit artikel van De Correspondent.

Kunnen er fouten in de data zitten?

Het is bekend dat er een kleine hoeveelheid fouten in de data voorkomt. Dat komt door de manier waarop de data door de Tweede Kamer is aangeleverd en hoe de scraper, software die de data gestructureerd binnenhaalt, daarop reageert. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld een foutief geregistreerde indiener of een incorrect stemming.

Hoe kan ik fouten melden?

Mocht je fouten tegenkomen dan kun je deze melden via de knoppen ‘Rapporteer een fout’ die in de zoekresultaten te vinden zijn. We zullen de stemmingen verwijderen of handmatig corrigeren. Een overzicht van de bekende fouten staat hier.

Waarom is het resultaat van sommige stemmingen onbekend?

Het gaat hier om hoofdelijke stemmingen waarbij er evenveel voor- als tegenstemmers waren. Deze stemmingen worden op een later tijdstip overgedaan.

Uit welke periode komen de stemmingen?

De stemmingen komen uit de periode 31-01-1995 tot en met 22-12-2016.

Waarom gaan de stemmingen niet verder terug dan 1995?

Vanwege de beperkte digitalisering van de de parlementaire documenten vóór 1995 zijn deze momenteel nog niet opgenomen.

Waarom is de data niet up to date?

Er wordt momenteel nog gewerkt aan het regelmatig automatisch bijwerken van de data om de nieuwste stemmingen mee te nemen.

Kunnen er documenten of stemmingen ontbreken?

Het is mogelijk dat de scraper documenten heeft overgeslagen of sommige parlementaire documenten (tijdelijk) niet beschikbaar waren. Het gaat hier hooguit om enkele documenten.

Waarom ontbreken er partijen in de tabel met statistieken?

De partijen die zijn opgenomen in de tabel zijn gebaseerd op Rutte II, met uitzondering van fracties die zijn ontstaan als afsplitsing uit een bestaande fractie.

Wat houdt de debat URL in?

Voor alle stemmingen is getracht het debat te vinden waarbij het betreffende document is ingediend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de zoekmachine van PoliticalMashup. Zie ook dit voorbeeld van een zoekopdracht. Er is niet altijd een zoekresultaat aanwezig, en bij meerdere resultaten linkt de URL naar het eerste zoekresultaat. De nauwkeurigheid kan daarom variëren.

Kan ik de dataset ergens downloaden?

Hier is een Excel bestand beschikbaar gemaakt met de data van Rutte II. Deze bevat ingekorte documentteksten. De volledige (ruwe) dataset in CSV-formaat is hier beschikbaar. Tevens is hier de dataset te vinden met parlementaire data van 1945-2015 waar de hier getoonde data op gebaseerd is.