Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat de verhoging bij niet tijdige betaling van verkeersboetes wordt gelijk getrokken met de verhoging bij niet tijdige betaling van strafrechtelijke boetes en schadevergoedingen opgelegd door de strafrechter

Soort documentAmendement
IndienerNine Kooiman (SP)
Mede-indienerGeen
CategorieRecht
SubcategorieStrafrecht
Soort stemmingNormaal
ResultaatVerworpen
VoorstandersD66, GroenLinks, Klein, PvdD, SGP, SP
Tegenstanders50PLUS, Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, Houwers, PvdA, PVV, Van Vliet, VVD
Datum04-10-2016
Bron stemminghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20162017-7-11.html
Bron documenthttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34086-20.html
Debat URLNiet gevonden


Rapporteer een fout

Inhoud document

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I
In artikel III, onderdeel F, wordt in onderdeel 2 voor «indien deze niet tijdig geheel wordt voldaan» ingevoegd «met vijftig procent verhoogd» en wordt na de dubbele punt ingevoegd: met € 20 verhoogd.


II
In artikel III, onderdeel H, wordt in artikel 25, eerste lid, «verhoogd met honderd procent» vervangen door «verhoogd met twintig procent» en wordt na «de daarop inmiddels gevallen verhoging» ingevoegd: , doch met ten minste € 40.Toelichting

Dit amendement beoogt de verhoging bij niet tijdige betaling van verkeersboetes gelijk te trekken met de verhoging bij niet tijdige betaling van strafrechtelijke boetes en schadevergoedingen opgelegd door de strafrechter. Hierbij wordt derhalve aangesloten bij artikel I, onderdeel QQ, artikel 6:4:2, eerste en tweede lid. Volgens indiener is de huidige wettelijke verhoging van 50% en vervolgens 100% niet proportioneel en heeft een dusdanig forse verhoging een negatief effect op de betalingsbereidheid van verkeersovertreders.
Kooiman