Europese Raad; Motie; Motie van de leden Klaver en Van Ojik over ambitieuze, bindende EU-doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Soort documentMotie
IndienerJesse Klaver (GroenLinks)
Mede-indienerBram van Ojik (GroenLinks)
CategorieInternationaal
SubcategorieEuropese zaken
Soort stemmingNormaal
ResultaatVerworpen
Voorstanders50PLUS, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP
TegenstandersBontes, CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD
Datum18-03-2014
Bron stemminghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20132014-64-29.html
Bron documenthttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-20-845.html
Debat URLhttp://resolver.politicalmashup.nl/nl.proc.ob.d.h-tk-20132014-64-9?view=html&q=%2221501-20%20845%22%7E3#nl.proc.ob.d.h-tk-20132014-64-9.1.26.1


Rapporteer een fout

Inhoud documentDe Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat ambitieuze Europese klimaat- en energiedoelstellingen noodzakelijk zijn om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden;
overwegende dat de Europese Unie voor meer dan de helft van haar energieverbruik afhankelijk is van import, dat deze mate van energieafhankelijkheid de energiezekerheid ondermijnt en de EU kan belemmeren bij het opkomen voor vrede en mensenrechten;
overwegende dat bindende doelstellingen voor de opwekking van hernieuwbare energie en voor energiebesparing de energie-importen van de EU fors kunnen doen dalen, met bijna een kwart in 2030 en meer dan de helft in 2050 volgens het impact assessment van de Europese Commissie;
verzoekt de regering om, te ijveren voor ambitieuze, bindende EU-doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, voor toename van de opwekking van hernieuwbare energie en voor energiebesparing in 2030, waarbij de EU-brede doelen worden vertaald in bindende nationale subdoelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Van Ojik