Over deze site

Wat stemt het parlement.nl bevat alle stemmingen in de Tweede Kamer vanaf 1995 over amendementen, moties en wetsvoorstellen.

Met deze site kun je zoeken in de tekst van het document waarover gestemd is, en daarna je zoekvraag verder beperken op bijvoorbeeld de partij van de indiener, de voor- of tegen-stemmers, de kabinetsperiode, en nog veel meer.

Wat is hier bijzonder aan?

Het stemgedrag van partijen in het parlement is feitelijk de eerlijkste graadmeter voor hun standpunten. Om het standpunt van een partij over een bepaald onderwerp te bepalen zou je dus graag snel willen kunnen zien hoe die partij over dat onderwerp gestemd heeft.

Dat is onmogelijk met de Handelingen zoals die door het Parlement worden gepubliceerd.

In deze zoekmachine koppelen we de stemming aan datgene waarover gestemd wordt en maken we het heel makkelijk die stemmingen te doorzoeken en te analyseren.

Waarom kan dit niet direct met de officiële stukken?

Dat komt door een aantal zaken, waarvan de belangrijkste zijn:

  • de stemming en het stuk waarover gestemd wordt zijn twee niet aan elkaar gekoppelde losse documenten op het internet;
  • de uitslag van een stemming is alleen beschikbaar in de vorm waardoor ze door de voorzitter in de Kamer is uitgesproken. Dat is lastig vergelijken met duizenden stemmingen.

    Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Verantwoording

Wat stemt het parlement.nl is gefinancierd door Amsterdam Data Science in het kader van een data-journalistiek samenwerkingsproject tussen de Correspondent en de Universiteit van Amsterdam.

De gegevens zijn verzameld door Tom Louwerse (Politieke Wetenschappen, Universiteit Leiden). Dit is gedaan door de stemmingen op te zoeken in de Handelingen der Staten Generaal gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl en statengeneraaldigitaal.nl. Hoe dit precies gedaan is wordt beschreven in een artikel in Acta Politica.

De zoekmachine is gemaakt door Maarten Marx en Paul Schrijver (Informatica, Universiteit van Amsterdam).

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de pagina met veelgestelde vragen en dit artikel van De Correspondent.

Partners